Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie

Dożywianie - informacja

Utworzono dnia 25.07.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie informuje, iż wnioski w sprawie objęcia dożywianiem dzieci w szkole należy składać w siedzibie tut. Ośrodka w terminie od 16 sierpnia 2016r.

         Tut. Ośrodek informuje, że warunkiem udzielenia w/w pomocy jest spełnienie warunków przewidzianych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a  w szczególności:

 1. ubóstwo (dochód nieprzekraczający kwoty 514 zł na osobę w rodzinie) oraz przynajmniej jeden z niżej wymienionych powodów  (od 2 do 14):
 2. sieroctwo
 3. bezdomność
 4. bezrobocie (figurowanie w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy)
 5. niepełnosprawność
 6. długotrwała lub ciężka choroba (potwierdzona stosowną dokumentacją lub zaświadczeniem lekarskim)
 7. przemoc w rodzinie

         7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

 1. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
 2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 3. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 4. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 5. alkoholizmu lub narkomanii
 6. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 7. klęski żywiołowej lub ekologicznej

         O pomoc mogą ubiegać się również osoby, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 771 zł, które spełniają przynajmniej jeden z w/w warunków (od punktu 2 do 14).

 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 3

W poprzednim tygodniu: 2

W tym miesiącu: 23

W poprzednim miesiącu: 26

Wszystkich: 787