Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie

Karta Dużej Rodziny


 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty, tzn.:

 1. W przypadku rodzica/rodziców – dokumenty potwierdzające tożsamość obojga rodziców oraz oświadczenie, że rodzic, składający wniosek nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
 2. W przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość i akt małżeństwa; UWAGA! Małżonek rodzica to osoba, która nie jest biologicznym rodzicem dziecka/dzieci, jednak poprzez zawarcie formalnego związku małżeńskiego przysługuje mu prawo do posiadania Karty!
 3. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 6. W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej.

 

Z programu mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych, tzn. takie, w których rodzic/rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. W wieku do ukończenia 18 roku życia;
 2. W wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w
  1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego;
  2. szkole wyższej do końca roku akademickiego - w którym planowane jest ukończenie nauki.
 3. Bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej – na bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na terenie całego kraju na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie – oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

zał. do wniosku, karta elektroniczna

Utworzono dnia 24.01.2018, 13:33

oświadczenie

Utworzono dnia 24.01.2018, 13:33

wniosek od 01.01.2018

Utworzono dnia 24.01.2018, 13:32

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny